แคปติวาคลับ

แคปติวาคลับ (CHEVROLET CAPTIVA CLUB)

เชฟโรเลตแคปติวาคลับ เดิมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่า ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่า ทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ อะไหล่ และการแต่งรถ แต่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้เข้ามายึดกลุ่มและดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มที่ผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิม ก่อให้เกิดความวุ่นวายในกลุ่ม แอดมินไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือจัดระเบียบได้ภายในกลุ่ม  ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มเชฟโรเลตแคปติวา หรือแคปติวาคลับ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อไปในทางที่สร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับรถยนต์แคปติวาต่อไป ทางผู้ดูแลจึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่โดยใช้เว็บไซต์ เพจ และกลุ่มเฟสบุ๊ค เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป

ทางผู้ดูแลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แคปติวาคลับ จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารถาม – ตอบปัญหา แก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้รถยนต์แคปติวา และเป็นเพื่อนคู่ใจชาวแคปติวาต่อไป และสำหรับผู้ที่สนใจในแคปติวาก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจต่อไปในการเลือกแคปติวามาเป็นเพื่อนเดินทางต่อไป

“แคปติวาคลับ จะร่วมเดินทางไปกับคุณ”

แคปติวาคลับ

 

Don`t copy text!